Verzekering

Alle spelers die via de Minivoetbal een verzekering hebben afgesloten, vinden hier de procedure bij ongevallen
Breng steeds rechtstreeks de verzekering op de hoogte met Sonny Catelin in kopie.
Iedere speler is zelf verantwoordelijk voor aangifte van zijn ongeval.

Nature

Wat te doen bij een ongeval?

Deze procedure geldt voor de aangifte van lichamelijke ongevallen gebeurd in binnen- en buitenland.
Gebruik altijd het juiste document en zorg ervoor dat alles zorgvuldig wordt ingevuld: clubgegevens (= Minivoetbal Jong Gullegem), persoonlijke gegevens met zeker ook bankrekeningnummer en e-mailadres; gegevens én beschrijving van het ongeval, eventuele getuige en/of toezichthouder en uiteraard ook het geneeskundig getuigschrift.

Het aangifteformulier van Arena kan je hier downloaden

1. Je kwetst je tijdens een clubactiviteit of op de weg van of naar de activiteit.
2. Je vult het ongevalsaangifteformulier zorgvuldig in.
3. Met het ongevalsaangifteformulier stap je naar de dokter, die het geneeskundig getuigschrift op pagina 4 van het formulier dient in te vullen. Of je vraagt in het ziekenhuis een gelijkwaardig officieel medisch attest waarop ook duidelijk een diagnose staat.
4. Zo snel mogelijk na het ongeval bezorg je het ongevalsaangifteformulier aan het secretariaat van Sportievak vzw: inscannen en mailen naar clubs@sportievak.be of per post naar Sportievak vzw - Esserstraat 6 -8550 Zwevegem (tel: 056 26 44 20)
5. De verdere afhandeling van jouw dossier gebeurt rechtstreeks met ARENA. De maatschappij stuurt jou binnen de vijf dagen een ontvangstmelding met alle nodige informatie en jouw dossiernummer.
6. Alle bijkomende onkostennota’s kan je best zo snel mogelijk doorsturen naar ARENA zodat zij - als het dossier volledig is - tot vergoeding kunnen overgaan.
7. Moesten er ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces zijn, dan meld je dat ook aan ARENA om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen.

Beknopte polis